Photo by Andrijana Pajovic

PLAVO pozorište

Srbija

PLAVO pozorište

PLAVO pozorište je pozorišna laboratorija čija se ideologija bazira na principima koje su ustanovili reformatori pozorišta XX veka –Konstantin Stanislavski, Antonen Arto, Ježi Grotovski, Euđenio Barba i Odin teatar, kao i italijanski reditelj Masimo Đaneti.

Pozorište koje postoji da bi se pozorište služilo, a ne da bi mu se služilo, pozorište koje istražuje dublje nivoe ljudske komunikacije, pozorište koje ima ideju pomeranja granica ljudske percepcije, pozorište koje živi utopiju pomirenja antrpologije i društva i pozorište koje je kritički stav – to su naše osnovne premise.

PLAVO pozorište

je osnovano 1995. godine u Beogradu.

Pozorište kao mesto dodira sa životom

Mi smo grupa ljudi koja, negujući zrno anarhizma u sebi, koristi pozorište kao mesto koje ima kredibilitet i u kome se mogu reći neke ozbiljne stvari o svetu koji nas okružuje. U središtu naše pažnje je čovek kao ljudsko biće. Čak i glumac je čovek, ljudsko biće, pa tek onda glumac. Pozorište je mesto čovekovog dodira sa životom, a ne sa njegovom imitacijom.

Aktivnosti

Pored stvaranja i izvođenja pozorišnih predstava baziranih na laboratorijskom radu, različitih projekata saradnje, kao i organizacije pozorišnih susreta i festivala, aktivnosti PLAVOG pozorišta uključuju edukaciju svih zainteresovanih za istraživački pristup radu u pozorištu kroz pozorišne radionice, seminare i duže kontinuirane pedagoške procese.

Poseban akcenat se stavlja na edukativni rad sa mladima u cilju otvaranja njihovih vidika za nove poglede na umetnost i kulturu uopšte, kao i na korišćenje mogućnosti laboratorijskog pozorišta u razvoju civilnog društva u radu sa osetljivim grupama kao što su osobe sa hendikepom, migranti, tražioci azila, LGBT+.

Za više detalja posjetite web stranicu: plavopozoriste.org