Instytut Grotowskiego

Polska

Instytut Grotowskiego

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach. W historycznej siedzibie Teatru Laboratorium w Przejściu Żelaźniczym we wrocławskim Rynku mieszczą się: Sala Teatru Laboratorium, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Sekretariat oraz Archiwum Instytutu Grotowskiego. 

Studio Na Grobli działa od kwietnia 2010 roku przy ul. Na Grobli 30/32 w dawnej siedzibie Stowarzyszenia Wioślarskiego Wratislavia.

Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego, to wolnostojący budynek, znajdujący się nieopodal wsi Brzezinka koło Oleśnicy (40 km za Wrocławiem).

Instytut Grotowskiego jest także twórczym hubem gdzie znajdują swoje miejsce liczne zespoły skupiające się na poszukiwaniach artystycznych i eksperymentach w sztuce.

Najnowszy obiekt

Od kwietnia 2019 roku działa Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego, które mieści się przy ul. Księcia Witolda 62 we Wrocławiu, w dawnym budynku piekarni garnizonowej na Kępie Mieszczańskiej (obecnie Piekarnia Żywa Kultura). Więcej na stronie: grotowski-institute.pl

Teatr ZAR

Jednym z najdłużej współpracujących z Instytutem grup jest teatr ZAR, który kultywując etos pracy zespołowej, realizuje projekty artystyczne w trakcie długoletnich poszukiwań źródłowych, którym każdorazowo towarzyszy proces kształtowania opartego na śpiewie nowego języka teatralnego.

Teatr ZAR obchodzi w 2023 roku dwudziesty jubileusz swojego istnienia. Aktorzy teatru ZAR wraz z reżyserem Jarosławem Fretem są inspiratorami i motorem realizowanego w Instytucie Grotowskiego projektu JustLAB.

Więcej na stronie: teatrzar.pl