Arhiv znanja je alatka za dokumentovanje različitih faza umetničkog rada, veštine i umeća laboratorijskog pozorišta.

Arhiv znanja

Je veb platforma koja predstavlja kolekciju materijala i dokumenata, koji opisuju proces produkcije u laboratorijskom pozorištu, koji se odvija u okviru projekta Paradoks pravde – koprodukcija evropskog laboratorijskog pozorišta (JUSTLAB). Projekat se realizuje u okviru programa Kreativna Evropa od decembra 2022. do kraja novembra 2024. godine.

Želimo sa vama da podelimo korake rada na našoj pozorišnoj koprodukciji kroz različite tekstualne, fotografske, video, grafičke i druge materijale.

JUSTLAB teži stvaranju transnacionalne koprodukcije laboratorijskog pozorišta tri partnerske organizacije,  PLAVOG pozorišta – pozorišne laboratorije iz Srbije, koja je vodeći partner, Teatalabora Bielefeld iz Nemačke i Grotovski instituta iz Poljske,

i izgradnji kapaciteta u okviru sektora evropskog laboratorijskog pozorišta, promovišući njegove vrednosti, stvarajući uslove za razvoj laboratorijskih praksi, podelom znanja i omogućavanjem akterima da budu vidljivi na međunarodnom nivou. 

Koprodukcija će podići svest, podržati dijalog i empatiju među publikom i promovisaće socijalnu svest kroz kritičku reakciju na različite aspekte nepravde u savremenoj Evropi,

porast nasilja i krizu demokratskih vrednosti, što je najvidljivije u porastu desničarskih ideologija, odnosu spram migranata, žena i društveno marginalizovanih grupa, kao i prema nemarnom uništavanju prirode.

Glavne aktivnosti

projekta uključuju laboratorijski rad u stvaranju pozorišne predstave, testiranje metodologije i radionice sa publikom na lokalu, posebno osetljivim grupama. Koprodukcija će biti izvedena u Poljskoj, Nemačkoj i Srbiji, uz direktni prenos predstave na internetu i prevođenje na srpski znakovni jezik u Srbiji.

Kroz online

Arhivu znanja

se dokumentuju naše aktivnosti i umetnički procesi, i omogućuje se da znanje unutar laboratorijskog pozorišta bude dostupno pozorišnim praktičarima širom sveta uključujući gluve umetnike, budući da će biti obezbeđeni prevodi na međunarodni znakovni jezik tri dokumentarna filma koja nastaju tokom trajanja projekta.

20+

GODINA
ISKUSTVA

3

ISKUSNA
PARTNERA

20+

VIDEO
MATERIJALA

— Theaterlabor Bielefeld, Njemačka

Hermann-Kleinewächter-Straße 4, Bielefeld

— PLAVO pozorište, Srbija

Miloša Pocerca 23a, Beograd

— Grotowski Institute, Poljska

Rynek Ratusz 27, Wrocław

dokumentarni filmovi

Predkreativna metodologija procesa laboratorijskog teatra

Umetnici govore

Kolekcija tekstova, intervjua, skica, crteža, fotografija itd. koje tokom realizacije projekta stvaraju različiti umetnički profili koji su uključeni u rad na predstavi, sa ciljem dokumentovanja iskustva umetnika tokom procesa rada na predstavi i njenog izvođenja..

Indira Heidemann

Šta je Aleksandar tehnika?

Mertcan Semerci

Stvaramo slike kroz pevanje.

Dejan Stojkovic

Kako biti lucidan, ekstatičan, ekstra-ordinaran – mi to smatramo znanjem.

PRIRUČNIK

Justlab

Paradoks pravde – koprodukcija evropskog laboratorijskog pozorišta. Strategija implementacije metodologija.