Archiwum Wiedzy to narzędzie dokumentujące różne fazy twórcze projektu, nabywanie umiejętności i rzemiosło teatralnego laboratorium.

Archiwum Wiedzy

To platforma internetowa prezentująca zbiór materiałów i dokumentów opisujących proces produkcji teatrów laboratoryjnych biorących udział w międzynarodowym projekcie The Paradox of Justice – European Laboratory Theatre Co-production (JUSTLAB), realizowanym w ramach programu Kreatywna Europa od Grudzień 2022 do końca listopada 2024..

Chcemy podzielić się z Wami etapami naszej pracy nad koprodukcją teatralną za pomocą różnych materiałów tekstowych, fotograficznych, wideo.

JUSTLAB ma na celu stworzenie transnarodowej koprodukcji teatru laboratoryjnego, przez trzech partnerów – Teatr PLAVO – laboratorium teatralne z Serbii, która jest partnerem wiodącym, Theaterlabor Bielefeld z Niemiec i Instytut Grotowskiego z Polski.

Ma także na celu budowanie potencjału w sektorze europejskiego teatru laboratoryjnego poprzez promowanie jego wartości, zapewnianie warunków do rozwoju praktyk laboratoryjnych, dzielenie się wiedzą i umożliwianie jego praktykom aktywności na poziomie międzynarodowym.

Koprodukcja podniesie świadomość, wzmocni dialog i empatię wśród widzów oraz będzie promować społeczną rezyliencję poprzez krytyczną reakcję na różne aspekty niesprawiedliwości we współczesnej Europie.

W naszej pracy artystycznej podejmujemy refleksję nad wzrostem przemocy i kryzysem wartości demokratycznych, co najbardziej widoczne jest we wzroście skrajnie prawicowych ideologii, wrogości wobec migrantów, kobiet i grup marginalizowanych społecznie, a także w lekkomyślnym niszczeniu natury.

Główne działania

projektu obejmują prace laboratoryjne przy tworzeniu spektakli, testowanie metodologii i warsztaty z lokalną publicznością, szczególnie z grupami defaworyzowanymi. Koprodukcja będzie realizowana w Polsce, Niemczech i Serbii, z transmisją na żywo dla widzów internetowych i tłumaczeniem na serbski język migowy w Serbii.

INTERNETOWE

Archiwum Wiedzy

Archiwum Wiedzy na bieżąco śledzi naszą działalność i proces twórczy, udostępnia wiedzę o teatrze laboratoryjnym współpracownikom-praktykom teatru na całym świecie, w tym także niesłyszącym artystom, gdyż zapewnione zostaną tłumaczenia na międzynarodowy język migowy trzech filmów dokumentalnych zrealizowanych podczas Festiwalu. projekt.

20+

YEARS
EXPERIENCE

3

EXPERT
PARTNERS

20+

video
materialS

— Theaterlabor Bielefeld, Niemcy

Hermann-Kleinewächter-Straße 4, Bielefeld

— PLAVO pozorište, Serbia

Miloša Pocerca 23a, Belgrade

— Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Polska

Rynek Ratusz 27, Wrocław

FILM DOKUMENTALNY

Pre-creative methodology of laboratory theatre process (Metodologia procesu w teatrze laboratoryjnym)

Artyści mówią

Zbiór tekstów, wywiadów, projektów, szkiców, zdjęć itp. wykonanych przez różne profile artystyczne zaangażowane w spektakl, który dokumentuje doświadczenia artystów podczas pracy nad spektaklem i jego występu.

Indira Heidemann

Na czym polega technika Aleksandra?

Mertcan Semerci

Tworzymy obrazy poprzez pieśni. 

Dejan Stojkovic

Jak być świadomym, ekstatycznym, niezwykłym – uważamy to za know-how.

handbook

Justlab

The Paradox of Justice –
European Laboratory theatre Co-production.

Strategia wdrażania metodologii.